Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Odwiedziny pacjentów ZOL i DPS

INFORMACJA WAŻNA

W dniu odwiedzin osoby odwiedzające REJESTRUJĄ się w DYŻURCE PIELĘGNIAREK:  ZOL – I PIĘTRO POK. NR 29, DPS – PARTER POK. NR 12

 W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów należy ściśle przestrzegać zasad: 

- DEZYNFEKCJA RĄK po wejściu do ośrodka oraz założenie MASECZKI ochronnej 

- odwiedziny odbywają się od godz. 9.00 do 18.00 

- wizyty 2 razy w tygodniu do jednego pacjenta – max 2.00 godz. 

- mogą przyjść 2 osoby do 1 pacjenta.  

22.06.2020

22 czerwca 2020 r. - to  ważny dzień w historii Domu.

  Ksiądz Biskup Jan Piotrowski mianował nowego Dyrektora - jest nim

ks. Łukasz ZYGMUNT

- Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej, znany nam z turnusów. Przyjeżdżał jako kleryk od 1998 r. oraz jako kapelan prowadził turnus w 2005 r.  

"Ten dom pachnie modlitwą, miłoscią i cierpieniem a alejki wokół takie wydeptane z różańcem i przyjacielskimi rozmowami."
- oto mały cytat z jednej z pierwsych homilii.

15.06.2020 Pierwsza Dama w naszym Domu

„Widać, że Państwo dobrze czują się ze sobą, w ośrodku panuje wspaniała, rodzinna atmosfera”.

15 czerwca 2020 r. – to historycznie wyjątkowy dzień dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. O godz. 14.30 Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Pracownikami Domu oraz przedstawicielami współpracujących  z Domem Stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Na wstępie Ksiądz Dyrektor Jan Jagiełka przedstawił pokrótce działalność placówki. Pierwsza Dama dziękowała pracownikom za empatię i dobroć niezbędną obok profesjonalnego wykonywania obowiązków. Podkreśliła: „Jestem ogromnie wdzięczna, że wykonują Państwo tę trudną pracę z uśmiechem i wielką troską”.

Przyznała, że ogromne wrażenie wywarła na niej niezwykła różnorodność zakresu działań ośrodka. – Rzadko się zdarza, żeby jedna placówka była skierowana do tak wielu osób potrzebujących. Następnie, prezentacji działalności stowarzyszeń towarzyszyły rozmowy o samodzielnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ich osiągnięciach sportowych, tanecznych, malarskich, sposobach rozwiązywania aktualnych trudności, potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i barierach architektonicznych.

 Na zakończenie wizyty Pierwsza Dama spotkała się z mieszkańcami lokali aktywizujących, służących podtrzymaniu i rozwojowi dynamiki życiowej osób starszych lub niepełnosprawnych.  Mówiła m.in. o spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych, wizytach w placówkach pomocowych oraz o reprezentowaniu Polski poza Jej granicami..

A oto informacja na stronie Kancelarii Prezydenta RP

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,749,wizyta-agaty-kornhauser-dudy-w-piekoszowie.html 

2020 -turnusy

BARDZO  WAŻNE  I  PILNE

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ, JESTEŚMY ZMUSZENI

zawiesić przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych w bieżącym roku 2020,

w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.  

ZACHĘTA DO MODLITWY

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, 
trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania. Amen.  Pod Twoją obronę

MODLITWA  ZAWIERZENIA  MIŁOSIERDZIU  BOŻEMU
w sytuacji pandemii koronawirusa

    Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
    Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
    Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
    Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
    Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.

2020 WIELKANOC

Tegoroczne Wielkanocne świętowanie jest odarte
z tego co zewnętrzne.
Zatem przeżyjmy je w samym centrum Serca Jezusa.
Po ciszy grobu niech zamieszka w nas
radość i nadzieja Zmartwychwstania
i niech trwa w naszym życiu. 

A L L E L U J A 

 

Wielkanoc 2020

 „Nie było salw, ni huku wspaniałego,
Ani dzwonów bijących w srebrne stropy
Zakołysała się tylko lekko ziemia,
Kiedy znów poczuła Jego stopy...
Zamilkły ptak, znieruchomiała kropla na liściu,
Witały Wstającego...”

A Skoro już wiemy, że cierpienie nie jest
bezmyślnym okrucieństwem, lecz drogą,
a śmierć jest zwycięstwem życia,
to już niczego nie musimy się lękać.”

Z okazji nadchodzącego czasu
głębokich przeżyć Męki i Zmartwychwstania Chrystusa,
  życzymy  niezachwianej  nadziei w tym szczególnym czasie,, 
spokojnych i zdrowych dni zadumy
oraz chrześcijańskiej radości.


20.30 - różaniec o zatrzymanie pandemii

Kapłani modlą się na różańcu o 20.30 od 14 marca 2020 r.
jak informuje Oficjalna Strona Diecezji Kieleckiej.

W jedności wołajmy do Boga przez ręce Matki Bożej Miłosierdzia
o zatrzymanie pandemii koronawirusa.

Módlmy się w intencji osób chorych
oraz tych, którzy się nimi opiekują,
jak również służb medycznych i sanitarnych,
a także o pokój serca i łaskę nawrócenia.

 Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami! 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - wysłuchaj nas, Panie! 

1.03.2020 modlitwa o zatrzymanie epidemii

"GDY MYŚLIMY O CHOROBIE DOTYKAMY TAJEMNICY”- mówił ks. bp Marian Florczyk

Ksiądz Biskup Marian Florczyk przybył do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w niedzielę 1 marca, aby modlić się o cud zatrzymania epidemii koronawirusa. 

Z wielką ufnością do Matki Bożej łaskami słynącej od ponad 300 lat w Piekoszowie i Pani Ostrobramskiej, od ponad 25 lat pochylonej nad chorymi w kaplicy Domu dla Niepełnosprawnych prosił za zarażonych, posługujących im i cały świat.  O godz. 10.00 celebrował Eucharystię wraz z ks. Michałem Haśnikiem, zawierzając Jej zakażonych i prosząc o pokój dla miejsc i ludzi bezpośrednio dotkniętych epidemią. W homilii zatrzymał się nad tajemnicą cierpienia. Wzywał na pomoc świętych Sebastiana, Rocha, Rozalię, Antoniego, którzy w przeszłości przyczynili się do wstrzymania zarazy. Posłużył się historią Hioba by podkreślić, że z każdego zła może wypłynąć dobro jeśli człowiek powierzy swój los Bogu. Podkreślił, że gdy myślimy o chorobie dotykamy tajemnicy. Ile dobra rodzi się w czasie choroby – pytał i doceniał służbę opiekujących siępracowników, czy członków rodzin, która przecież bardzo często wiąże się ze współczuciem i delikatną wyrozumiałością. Przytoczył też przykład olimpijczyka, złotego medalistę, którego dotknęła choroba i dziś w swoim domu ma kaplicę, aby się modlić. Zwierzył się, ze to łóżko szpitalne nauczyło go mądrości.  Na zakończenie przed błogosławieństwem poprosił zebranych o duchową łączność i odczytał słowa ufnej modlitwy do Boga.    

 Poniżej propozycja modlitwy:

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

9.02.2020 - XXVIII Światowy Dzień Chorego

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

Uroczyste świętowanie rozpoczęła modlitwa różańcowa o godz. 11.00. Następnie o 11.30 Ksiądz Dyrektor Domu Jan Jagiełka celebrował Eucharystię z Sakramentem Namaszczenia Chorych.  W homilii usłyszeliśmy przesłanie Papieża Franciszka o posłudze personelu medycznego i innych opiekujących się, którzy łagodnością, pokorą i dobrocią przynoszą ulgę w cierpieniu. W ten sposób Jezus Chrystus przychodzi do chorych ze swą bliskością zrozumieniem i wsparciem.. Druga część homilii przybliżyła zebranym życie i działalność błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, której relikwie znajdują się w kaplicy Domu od 1 lutego. Była organizatorką domowej i parafialnej opieki nad cierpiącymi. Z jej inicjatywy odbyły się pierwsze w Polsce rekolekcje dla chorych. Marzyła o takim jak nasz domu z wczasorekolekcjami, rehabilitacją i pielęgnacją osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych.  Każdy mógł ucałować relikwie na zakończenie Mszy Świętej, po błogosławieństwie.

Po obiedzie z deserem słuchaliśmy poezji patriotycznej, recytowanej przez Pana Stanisława, przeplatanej wspólnym śpiewem przy akordeonie Pana Zygmunta.  

 

Serdecznie dziękujemy Państwu Iwonie i Krzysztofowi
oraz Uczniom SP w Rykoszynie za pomóc w organizacji spotkania.

Relikwie Hanny Chrzanowskiej w naszej kaplicy

W dniach od 1 do 8 lutego 2020 gościmy w kaplicy Domu dla Niepełnosprawnych relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Pracownicy Domu, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, pacjenci Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz osoby przebywające w lokalach aktywizujących poznają życie i dzieło tej niezwykłej pielęgniarki. Modlitwy wspólne i indywidualne wraz z ucałowaniem relikwii błogosławionej pokrzepiają duchowo zarówno personel na co dzień posługujący chorym i niepełnosprawnym, jak również ich samych.

Hanna Chrzanowska - SUMIENIE POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA była prekursorką pielęgniarstwa domowego w Polsce. Tej idei poświęciła całe swoje dorosłe życie.    W latach 50-tych, po swoim nawróceniu, Chrzanowska stworzyła również rozległy system pielęgniarstwa parafialnego.  Odnajdywała Chrystusa w melinach, ruinach, zawszonych i zapluskwionych osobach, które zostały pozostawione same sobie. 

Matka polskiego pielęgniarstwa domowego, blisko współpracująca z ówczesnym biskupem krakowskim, Karolem Wojtyłą, zasługuje na poczesne miejsce w panteonie wielkich Polaków. Poświęcenie Hanny Chrzanowskiej dla drugiego człowieka – szczególnie tego najbardziej potrzebującego – jest przykładem godnym naśladowania.

 Opowieść o życiu Hanny Chrzanowskiej warto rozpocząć od końca. Jej pogrzebowi przewodniczył późniejszy papież Jan Paweł II. Żegnana przez tysiące krakowian, spoczęła na cmentarzu Rakowieckim. Jednak jej testament do dzisiaj jest jak najbardziej aktualny. W Rachunku sumienia pielęgniarki możemy dostrzec te cechy, które później wyniosły ją na ołtarze. Jej dokonania dzisiaj nie wylądowałyby na pierwszych stronach gazet i na czołówkach portali, jednak mimo braku medialności, zasadzają się na tym, co najważniejsze: miłości do drugiego człowieka. 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej.
 
Rachunek sumienia pielęgniark