Przejdź do treści

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) działający przy naszym Domu jest wyspecjalizowaną placówką leczniczą i rehabilitacyjną dla osób w podeszłym wieku, na wózkach inwalidzkich, leżących oraz cierpiących na przewlekłe i uciążliwe choroby, które wymagają całodobowej i stałej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej.

Jak wygląda kwalifikacja?

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kwalifikują się osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W procesie kwalifikacji niezbędna jest dokumentacja obejmująca skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (skierowanie takie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz prowadzący ze szpitala) oraz wywiad pielęgniarki środowiskowej. Ocena stanu zdrowia pacjenta w skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie kwalifikują się pacjenci ze stwierdzoną chorobą nowotworową, pacjenci z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci, których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40 punktów.

Warunki przyjęcia

  1. Do naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmujemy osoby, które mają zakończony proces leczenia, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają hospitalizacji, a jednocześnie ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.
  2. Osoba zainteresowana do skorzystania z opieki w Zakładzie dostarcza dokumenty i badania wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowa.
  3. Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest współfinansowany ze środków NFZ. 70% kwoty należnej za miesięczny pobyt w ZOL pochodzi jest ze środków pacjenta np. świadczeń emerytalno-rentowych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 250% minimalnej wartości świadczenia.

Szczegółowych informacji udziela Olga Sornat tel. 41 306 13 55 wew. 212.

Dokumenty, wnioski, podania znajdują się w zakładce do pobrania.
Skip to content