Przejdź do treści

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom"

12 czerwca 1998 r. Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan erygował Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”.

Misja

Stowarzyszenie stawia sobie za cel kontynuowanie i rozwijanie turnusów wczasorekolekcyjnych, a także, jak zapisano w jego Statucie: „promowanie wszechstronnego – duchowego, społecznego i psychofizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie”. Zadania, jakie Stowarzyszenie pragnie zrealizować są następujące:

 1. ubogacanie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary i zasad moralnych
 2. organizacja pomocy w różnych aspektach życia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom
 3. propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego – osoby zajmującej szczególne miejsce w życiu społeczeństwa i Kościoła
 4. podejmowanie różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom
 5. współdziałanie z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie i tutaj włącza się aktywnie w organizacje turnusów wakacyjnych, różnych spotkań integracyjnych i szkoleń, a także, wraz z pracownikami, dba o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Domu. Stara się również zbierać środki materialne, z których jest wspierana bieżąca działalność Domu.
Dlatego chętnie zapraszamy do współpracy z nami sponsorów. Do Stowarzyszenia mogą należeć wszyscy chętni: zdrowi i niepełnosprawni – wszyscy, którzy pragną w imię miłości Chrystusa i bliźniego, być blisko drugiego człowieka i jego spraw. Do Stowarzyszenia należy obecnie ponad 600 osób. Są to osoby w różnym wieku, które na miarę swoich możliwości włączają się w jego działania.

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”

ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów

NIP: 9591398340, REGON: 291018922, KRS: 0000028661 

Zarząd

 • Prezes:  Małgorzata Nawrocka 
 • Wiceprezes: Marcin Szyposzyński
 • Sekretarz: Ilona Nowak
 • Skarbnik: Jadwiga Witerska

Członkowie Zarządu

 • Barbara Szyposzyńska
 • Urszula Baturo
 • Izabela Kalita
 • Ewa Sałaj
 • Teresa Śnioch

Komisja Rewizyjna

 • Maria Stępień
 • Irena Leśniewska
 • Tomasz Jaworski
Skip to content