Przejdź do treści

Rehabilitacja Ambulatoryjna

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oferuje rehabilitację ambulatoryjną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu:

  • Fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.
  • Kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
  • Masażu.

Warunki przyjęcia

  1. Skorzystać z rehabilitacji można na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od jego wystawienia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 41 306 13 55 wew. 31.

Skip to content