Przejdź do treści

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, znajdujący się w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie jest ośrodkiem dla pacjentów dochodzących. W rehabilitacji dziennej biorą udział osoby, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie wskazań ortopedycznych, a także wskazań neurologicznych, reumatycznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Warunki przyjęcia

  1. Skorzystać z rehabilitacji można na podstawie skierowania na rehabilitację dzienną, wystawionego przez lekarza specjalistę z dziedziny ortopedii, neurologii, reumatologii, onkologii lub lekarza rehabilitacji.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 41 306 13 55 wew. 28.

Skip to content