Przejdź do treści

Wolontariat

Stowarzyszenie „Nasz Dom”, które działa przy Domu dla Niepełnosprawnych organizuje w ciągu roku różne spotkania dla uczestników turnusów wakacyjnych. W Domu, dwa razy do roku, organizowane są szkolenia dla opiekunów, którzy pragną pomagać bliźnim podczas turnusów wakacyjnych. Na szkolenia zapraszani są specjaliści z zakresu różnych dziedzin: psychologowie, prawnicy, lekarze, rehabilitanci, instruktorzy aktywnej rehabilitacji i inni. Ważną sprawą dla człowieka jest świadomość, że jest się potrzebnym drugiemu człowiekowi. Chodzi głównie o potrzebę świadczenia i przyjmowania miłości, która sprawia, że człowiek poznaje swą wartość, cel życia, a to pozwala mu przyjąć cierpienie jakie niesie niepełnosprawność.

Cudownie jest widzieć, liczne przykłady młodych ludzi, przekonanych o tej prawdzie. Ich ofiarna służba jest możliwa dzięki współpracy z Bożą Łaską. Przynosi im to radość i satysfakcję. Można się przekonać, słuchając młodych ludzi, twierdzących po turnusie, że przyjechali z chęcią dawania siebie, a czują się obdarzeni przez tych, którym służyli. „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.” Atmosferę można w pewnym stopniu odczytać z zamieszczonych w naszych galeriach i stronach zdjęć, ukazujących różne aspekty turnusowego życia.

Skip to content