Przejdź do treści

Patron

Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk

Sługa Boży Ksiądz infułat Wojciech Piwowarczyk
(1902-1992)

Urodził się 18 stycznia we wsi Kamienica w powiecie miechowskim w rodzinie zamożnego gospodarza. Ukończywszy naukę w szkołach w Gołczy i Miechowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w 1923 r. a w 1927 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Augustyna Łosińskiego. Zmarł 27 lipca 1992 r. w Kielcach.

W latach 1932 -1938 studiował teologię moralną i psychologię w Uniwersytecie Warszawskim i zwieńczył te studia obroną pracy doktorskiej pod tytułem „Charakter – jego istota”. W latach 1938 – 1958 był ojcem duchownym alumnów WSD w Kielcach, zaś w 1958 roku otrzymał jako pierwszy w Polsce nominację na ojca duchownego kapłanów. W latach siedemdziesiątych skupiał w swojej kaplicy przy ul. Czerwonego Krzyża w Kielcach różne grupy osób głuchoniemych, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo. Często z pomocą kleryków odwiedzał chorych w ich domach, spowiadał ich i odprawiał dla nich Msze Święte. W 1980 r. poprowadził z pomocą alumnów WSD i osób świeckich, w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego, pierwsze rekolekcje dla ludzi niepełnosprawnych z diecezji kieleckiej. W ten sposób rozpoczęło się to, co dzisiaj dzieje się w naszym Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie – oto nasze korzenie.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.piwowarczyk.caritas.pl

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
SŁUGI BOŻEGO KS. WOJCIECHA PIWOWARCZYKA

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, wielbimy Cię za wszelkie dobro, jakie nam ukazałeś w słowach i czynach kapłańskiego życia Twojego Sługi, księdza Wojciecha Piwowarczyka. Ty natchnąłeś go wielka troską o wychowanie świętych kapłanów, o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich oraz miłosierdziem dla chorych i doświadczonych niepełnosprawnością. Pozwól Kościołowi uradować się z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych, a mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skip to content