Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej

W naszym Domu przebywają osoby somatycznie przewlekle chore, wymagające całodobowej opieki z uwagi na starszy wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, czy wspomagających. Zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących świadczeń zdrowotnych.

Mieszkańcy DPS znajdują się pod stałą opieką medyczną lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów, psychologa oraz pielęgniarki. W razie konieczności korzystają też z poradni specjalistycznych i leczenia szpitalnego.

Rehabilitacja

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mogą korzystać z szerokiego zakresu usług rehabilitacyjnych, świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, według wskazań lekarza. Proponowane Mieszkańcom DPS zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, hydroterapeutyczne, masażu klasycznego podnoszą sprawność psychoruchową, celem utrzymania kondycji i poprawy aktywności.

Terapia zajęciowa

W naszym Domu prowadzone są różne formy terapii zajęciowej. Terapia pomaga Mieszkańcom w osiąganiu samodzielności i aktywności, co wzmacnia poczucie własnej wartości, umożliwia wyrażanie emocji, przeżyć, jest źródłem radości, pozwala oderwać się od życia codziennego, aktywizuje i pobudza wyobraźnie oraz pozwala na samorealizację.

Opieka duszpasterska

Księża codziennie posługują wszystkim Mieszkańcom Domu. Dom wyposażony jest w kaplicę, w której Mieszkańcy mogą codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej i nabożeństwach, otrzymywać sakramenty oraz pokontemplować w codziennej modlitwie. 

Warunki mieszkaniowe

Dom spełnia warunki mieszkaniowe według obowiązującego standardu. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażony w windę oraz pozbawiony barier architektonicznych.

Posiadamy trzyosobowe pokoje z łazienkami. Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt: łóżko, szafki, szafy ubraniowe. Dom posiada własną kuchnię i jadalnię. Zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet wskazanych przez lekarza. Oprócz trzech posiłków w ciągu dnia, zapewniamy całodobowy dostęp do podstawowych produktów spożywczych.

Warunki przyjęcia

  1. Do naszego Domu Pomocy Społecznej przyjmujemy osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
  2. Osoba chętna do zamieszkania lub jej rodzina powinna złożyć podanie do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej zbierze dokumentację, na której podstawie wydawana jest o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej ponosi odpłatności w wysokości 70% renty lub emerytury (dopłaca rodzina lub gmina)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy DPS w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 41 306 13 55 wew. 13 lub 532 513 439.

Skip to content