Przejdź do treści

Turnusy

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie to miejsce, w którym co roku (od wakacji w 1993) organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne o różnym profilu. Rehabilitacja jest w tym wypadku rozumiana bardzo szeroko i obejmuje zarówno sferę fizyczną, społeczną oraz duchową. Ten ostatni aspekt, często pomijany w typowych ośrodkach służby zdrowia i sprawia, że turnusy połączone z rekolekcjami są źródłem szczególnie bogatych przeżyć, a także doświadczeń. Dzięki obecności kapłanów, codziennej Mszy Świętej, wspólnym modlitwom i rozmowom indywidualnym tworzy się wspaniała szansa spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą.

Modlitwom towarzyszą różne zajęcia kulturalne i rozrywkowe: śpiew, spacery, wycieczki, imprezy sportowe. Oprócz tych wszystkich zajęć nie może oczywiście zabraknąć czasu na profesjonalną rehabilitację medyczną pod nadzorem lekarzy specjalistów. W naszym Domu jest prowadzona rehabilitacja, obejmująca różnego typu zabiegi w gabinetach fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii oraz masażu klasycznego. Zakres oferowanych zabiegów jest szeroki i umożliwia pomoc osobom z różnymi schorzeniami.

Obecnie w Piekoszowie odbywają się następujące rodzaje turnusów:
  • ogólnousprawniający z programem rekreacyjnym,
oraz specjalistyczne:
  • z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością – z elementami aktywnej rehabilitacji,
  • rekolekcyjno – rekreacyjny

Warunki uczestnictwa

Z turnusów może przyjechać każda osoba, która spełni określone warunki:

  1. zarezerwuje sobie miejsce w turnusie pod nr tel. 41 306 13 55. Terminy podane są na naszej stronie www oraz w ofertach przesyłanych co roku do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (odpowiednik: MOPR, GOPS, MOPS, MCPR).
  2. złoży wypełniony wniosek w Centrum Pomocy Rodzinie i uzyska dofinansowanie ze środków PFRON lub zdecyduje się na opłacenie pełnego kosztu turnusu.
Skip to content