Przejdź do treści

Wielkopostne spotkanie niepełnosprawnych

Dnia 27 marca 2022 r. członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Zygmunta, asystenta kościelnego i Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Uroczystość odbyła się w gościnnej parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach.

Po Eucharystii odprawiono Drogę Krzyżową, którą przygotował katecheta ze Szkoły Podstawowej w gminie Piekoszów wraz z członkami Stowarzyszenia. Rozważania umilała muzyka flecistki, również mieszkanki gminy Piekoszów. W trakcie nabożeństwa osoby chętne mogły skorzystać z posługi naszego duszpasterza i przystąpić do Sakramentu pokuty i pojednania.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób. Na koniec zorganizowano Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym uchwaliło zmiany w Statucie wynikające z potrzeby ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Wszystkim bardzo dziękujemy za liczny udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne.

Joanna Cisowska
Sekretarz Stowarzyszenia

Skip to content