Przejdź do treści

Wieczornica pt. Zło dobrem zwyciężaj

Ten dzień chcieliśmy uczcić szczególnie i o godz.19.00 odbyła się przygotowana przez Z. Zielińskiego, I. Kalitę, S. Domagałę, wspólnie z mieszkańcami wieczornica pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. W świetlicy na tle slajdów przybliżających jego sylwetkę, kilka osób czytało wiersze i wspólnie śpiewaliśmy piosenki Jacka Kaczmarskiego, Bułata Okudżawy

„W roku 1997 z drzewa ołtarza ojczyzny na Jasnej Górze wykonano krzyż. Ten krzyż, 19 października 1997 r., podczas Mszy Świętej w intencji ojczyzny leżał na grobie księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Po Mszy Świętej matka ks. Jerzego Marianna Popiełuszko przekazała krzyż parlamentarzystom. Ten krzyż wisi dziś w polskim Sejmie.”

Cóż można jeszcze powiedzieć?
Przepraszamy Księże Jerzy… i módl się za nami!

Skip to content