Przejdź do treści

Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Kaplicy w DDN w Piekoszowie 17.10.2023

WITAJ KRÓLOWO, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Uroczystość Odpustowa ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Kaplicy w DDN w Piekoszowie. 17 listopada 2023 rok.
Skip to content