Przejdź do treści

Sympozjum naukowe o ks. W. Piwowarczyku

W sobotę, 19 maja 2012 r. odbyło się sympozjum naukowe, z okazji 110-tej rocznicy urodzin 85-tą rocznicę święceń kapłańskich oraz 20-lecia śmierci Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, w Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach.

Spotkanie miało na celu przypomnienie sylwetki ks. infułata Wojciecha Piwowarczyka ? charyzmatyka w posłudze klerykom, kapłanom, siostrom zakonnym, niestrudzonego spowiednika, twórcy diecezjalnego duszpasterstwa Niepełnosprawnych.

Msza św. o godz. 9.00 w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej rozpoczęła sympozjum. Celebrował ją ks. prałat Edward Chat, który w homilii wspominał m.in. swoje kontakty z ks. Piwowarczykiem, powszechnie nazywanym w diecezji ?ojcem?.

Uczestniczyło kilkaset osób m.in. wykładowcy z KUL i WSD w Kielcach z referatami, goście z rodzinnej parafii, młodzież, katechetami, osobami niepełnosprawnymi.

W auli WSD została przedstawiona prezentacja multimedialna sylwetki sługi Bożego, przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Gołczy nagrodzona w konkursie wiedzy, który przeprowadzono diecezji kieleckiej w bieżącym roku szkolnym. Referaty dotyczące m.in. refleksji o charakterze osoby ludzkiej, Kościele, Maryi i modlitwy w nauczaniu ks. Piwowarczyka, zaprezentowali księża z KUL w Lublinie i WSD w Kielcach. Byli to:

  • o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap
  • ks. dr Jan Jagiełka.
  • ks. prof. dr hab. Mieczysław Rusiecki,
  • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

O. prof. Andrzej Derdziuk, przedstawiając zagadnienie charakteru w nauczaniu ks. Piwowarczyka, zwrócił uwagę na jego znajomość oraz fascynację autorami neotomistycznymi i samym św. Tomaszem z Akwinu, umiejętność tworzenia ?oryginalnych syntez? w koncepcji charakteru ?przyrodzonego? i ?nadprzyrodzonego?, z wykorzystaniem zdobyczy medycyny pastoralnej. Podkreślił jego nauczanie o kształtowaniu woli i poszukiwanie ideału w osiąganiu celu.

Z kolei ks. dr Jan Jagiełka ? diecezjalny postulator procesu beatyfikacyjnego, omawiając znaczenie Kościoła w nauczaniu ks. Wojciecha, skoncentrował się na ulubionej tezie sł. Bożego ? ?mistycznym ciele Chrystusa?. ? Bogata myśl teologiczna, ale zarazem wielki praktycyzm, bo on uczył jak być Kościołem praktycznym ? mówił ks. Jagiełka, który przedstawił także prekursorskie działania ks. Piwowarczyka w zakresie włączania w posługę Kościoła osób świeckich.

Specjalnie na sympozjum do Kielc przyjechała duża grup parafian oraz uczniów z Gołczy, którzy są inspiratorami konkursów o pochodzącym z ich parafii ks. Piwowarczyku. W tamtejszej parafii, w miejscowości Kamienica w pobliżu Miechowa urodził się ks. Piwowarczyk. Po zakończonych wykładach laureaci konkursów: wiedzy, plastycznego oraz na prezentację multimedialną o Słudze Bożym odebrali zasłużone nagrody.

Skip to content