Przejdź do treści

Światowy Dzień Chorego w Piekoszowie

10 lutego 2013 r. mieliśmy w Piekoszowie obchody Światowego Dnia Chorego. Rozpoczęliśmy Eucharystię o 10.00.
W Słowie Bożym kapłan zwrócił uwagę na powołanie: powołanie Piotra, by poddawać się prowadzeniu przez Słowo Boże, powołanie do apostołowania ? ?łowienia siecią ludzi?, powołanie Izajasza i św. Pawła. Podkreślił bardzo ważne powołanie do małżeństwa, rodzicielstwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego, do różnych zawodów i misji życiowych, ale również do przyjmowania z miłością cierpienia i nadawania mu sensu. Tego uczy Jezus. On dopuścił cierpienie do swojego życia, przyjął je i zaangażował w dzieło najważniejsze: zbawienia świata. Powołanie do cierpienia jest tajemnicą. Przyjęła je Matka Najświętsza, św. Bernadeta Soubirous, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Anna Schäffer. Postaci te przywołuje Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na tegoroczny Dzień Chorego. Obok nich wymienia też św. Teresę z Kalkuty, Sługę Bożego Luigiego Novarese i Raoula Follereau, którzy z kolei odnaleźli powołanie do służenia biednym, chorym i umierającym. Kaznodzieja zachęcił chorych, niepełnosprawnych i wolontariuszy do lepszego uświadomienia sobie własnego powołania oraz odważnego i odpowiedzialnego realizowania go. Przywołał też postać Sługi Bożego ks. infułata Wojciecha Piwowarczyka, Patrona Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, który miał odwagę w ciągu długiej posługi kapłańskiej wypływania na głębię przez posługę chorym i niepełnosprawnym a szczególnie przez zorganizowanie (w wieku 78 lat) dwutygodniowych wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych pochodzących z diecezji kieleckiej. Dom w Piekoszowie kontynuuje jego dzieło. W tym roku będzie on obchodził 20 lecie istnienia i działalności. Do tej pory, łącznie z 18 turnusami przed wprowadzeniem się do Domu w Piekoszowie oraz 159 już w tym Domu udało się gościć na wczasorekolekcjach ok. 5030 osób niepełnosprawnych (pochodzących z całej Polski, a czasem z zagranicy) i mniej więcej tyleż samo wolontariuszy, którzy im pomagali. Dzięki Panu Bogu za to dzieło.
Na rok 2013 jest zaplanowanych 5 turnusów wczasorekolekcji. Są też marzenia o rozbudowie Domu, by posługiwać jeszcze liczniejszym chorym, starszym i niepełnosprawnym.
Przez okrągły rok działa w Domu Zakład Opiekuńczo Leczniczy, szpitalny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna i Rehabilitacja w trybie ambulatoryjnym i Dom Pomocy Społecznej. W każdym miesiącu są spotkania z osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami w ramach działalności Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół ?Nasz Dom? oraz w ramach pracy zaprzyjaźnionej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Czy ks. Wojciech Piwowarczyk wyobrażał sobie, że tak rozwinie się dzieło, któremu dał początek? Zapewne w wierze spodziewał się takiego rozwoju. On umiał wypłynąć na głębię, a ?obfitość połowu?, tzn. liczne osiągnięcia zapewnia Pan Bóg. Niech Bóg daje odwagę, by odważnie wypływać na głębię i na Jego słowo zarzucać sieci, by łowić ludzi dla królestwa Bożego.
W czasie Mszy Świętej mieliśmy Sakrament Chorych oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem tak, jak dokonuje się tego w Lourdes. Później wysłuchaliśmy prelekcji o Hospicjum Domowym działającym w Kielcach, przekazaliśmy sobie dużo bieżących informacji, zjedliśmy obiad i spotkaliśmy się w wąskim gronie odpowiedzialnych, by poczynić plany na przyszłość.

Skip to content