Przejdź do treści

Pasjonujące zajęcia języka polskiego dla gości z Ukrainy

Od 30 maja br. w naszym domu prowadzone są w ramach projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej zajęcia z nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Uczestniczy w nich ponad 20 osób, które ambitnie studiują nasz ojczysty język. Uruchomione zostały dwie grupy dla dorosłych i dla dzieci. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszkę z Ukrainy, która w ostatnich latach poznawała nasz język w szkole polskiej oraz na studiach. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników, gdyż są bardzo pasjonująco prowadzone  – informuje dyrektor Domu ks. Łukasz Zygmunt.

Projekt zaplanowany jest do końca czerwca, jednak już widać, że przynosi duże efekty. Z pewnością pomoże on osobom dorosłym w podjęciu pracy a dzieciom w nauce w polskich szkołach czy nawiązywaniu relacji z rówieśnikami w czasie wakacji. Chcielibyśmy też poza projektem kontynuować udzielanie tych lekcji, także zajęć indywidualnych dla wyrównania poziomu zwłaszcza wśród dzieci. Jeśli zatem ktoś chciałby wesprzeć uruchomienie nowych grup w ramach działalności naszego Domu poprzez wsparcie finansowe proszony jest o bezpośredni kontakt z dyrektorem ks. Łukaszem pod numerem telefonu: 502 429 800 lub wpłatę darowizny na nasze koto:

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591398340, REGON: 291018922, KRS: 0000028661
Numer konta: 36 1050 1416 1000 0022 2416 6187

z dopiskiem: „Nauka – darowizna Ukraina”

Poniżej zamieszczamy fotorelacje z zajęć.

Skip to content