Przejdź do treści

Odnowienie Ołtarza Ofiarnego w Kaplicy DDN w Piekoszowie

Odnowienie Ołtarza Ofiarnego w Kaplicy DDN w Piekoszowie. Bóg zapłać Pani Barbarze za zaangażowanie i pomoc.
„Abram zbudował ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Podobnie uczynił Jakub: przybywszy do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. – Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swoim bratem. Także Noe po wyjściu z arki, która osiadła szczęśliwie na wzgórzach Ararat, zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej.”
Skip to content