Przejdź do treści

Msza święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe 27.09.2023

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).
Msza święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe w Kaplicy DDN w Piekoszowie, 27.09.2023r.
 
Skip to content