Przejdź do treści

Dary cały czas trafiają na Ukrainę

W miniony poniedziałek 6 czerwca br. dyrektor naszego Domu wraz z druhem OSP Piekoszów Mateuszem udali się na Ukrainę z pomocą humanitarną. Trafiła ona bezpośrednio do Kowel w zachodniej części Ukrainy, ok. 100 km. od granicy z Polską. 

Na początku maja odbyły się również dwa transporty humanitarne, które trafiły do Krzemieńca.

Wszystkim darczyńcom i osobom wspomagającym serdecznie dziękujemy za okazywaną pomoc. Cały czas można nas wspierać poprzez składanie darów, głównie żywności: długoterminowej, konserw czy środków higienicznych, tj. proszki, płyny oraz poprzez wpłaty bezpośrednie na nasze konto 

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”
ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591398340, REGON: 291018922, KRS: 0000028661
Numer konta: 36 1050 1416 1000 0022 2416 6187

z dopiskiem: „Darowizna Ukraina”

Jako wyraz wdzięczności zamieszczamy poniżej podziękowanie, które otrzymaliśmy dostarczając jeden z transportów.

Skip to content