Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Dzień skupienia pracowników Caritas

 MIŁOSIERDZIE BOŻE

 7 listopada 2015 r., w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odbył się pierwszy z tegorocznych dni skupienia kilkudziesięciu pracowników Caritas Diecezji Kieleckiej.  Poprowadził go były Dyrektor Domu a obecnie Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. kan.  Józef Knap.  W programie spotkania  przewidziano dwie  konferencje duchowe, adorację Najświętszego sakramentu i Eucharystię oraz przerwę na kawę i obiad.

Czytaj więcej...

OFERTA DOMU

USŁUGI  REHABILITACYJNE

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - Oddział Caritas Diecezji Kieleckiej oferuje:

 rehabilitację medyczną na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  • całodobową opiekę stacjonarną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (pobyt minimum 3 tygodnie)
  • zabiegi ambulatoryjne w formie ambulatorium
  • rehabilitację środowiskową
  • usługi lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej
  • rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej ze skierowaniem podobnie jak do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
  • indywidualne dobieranie metod i technik z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych pacjentów, odpowiednio do ich potrzeb i zgodnie ze wskazaniami lekarza.      

 

Wizyta studyjna z Krakowa

    We wtorek 27.10.2015 r. odwiedzili nasz Dom goście z Krakowa. Była to wizyta studyjna  w ramach projektu ?Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizowanego w Małopolsce przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Uczestnicy wizyty mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat rozwiązań dotyczących form aktywizacji lub usamodzielnienia osób  starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Obejrzeli wybudowane niedawno lokale aktywizujące przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń między małopolskimi a świętokrzyskimi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze.

Ognisko 2015

10 października 2015 r.,  w słoneczną, chłodną sobotę przyjechali goście do Piekoszowa powspominać wakacyjne turnusy. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia z modlitwą różańcową a następnie pod czujnym okiem Eugeniusza nad ogniskiem upiekły się smakołyki i szybko zniknęły. Rozmowom przyjacielskim nie było końca, ale chłód przy zachodzącym słońcu niestety spowodował stopniowe zmniejszanie liczby uczestników spotkania.

 

Biskup Jan Piotrowski na turnusie

26 sierpnia 2015 r., Biskup Kielecki Jan Piotrowski odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na ostatnim turnusie tegorocznych wakacji.

Świętował z nami uroczystość MB Częstochowskiej. Po wspólnej Eucharystii gawędził z wieloma osobami, ale na ognisko nie dał się namówić - wrócił do swoich obowiązków.

  

Bieg ukończyłem

 Bieg ukończyłem
  Gdy przyszedłem na świat rodzice i chrzestni zanieśli mnie do świątyni,
aby ksiądz namaścił Duchem Świętym.
W ten czas rozpocząłem pierwszy etap biegu.
Drugi etap gdy przyjąłem Komunię świętą.
Trzeci etap rozpocząłem, gdy przyjąłem sakrament Bierzmowania. Ten bieg trwa nadal. Gdy ukończę bieg dobiegnę do mety i znajdę się po drugiej stronie progu, w ten czas upadnę na kolana i powiem Panu Bogu: ?Panie, bieg ukończyłem. Wiary dochowałem.? Abyśmy tutaj zebrani gdy bieg ukończymy, znajdziemy się z drugiej strony progu i powiedzieli Panu Bogu:
?Panie bieg ukończyliśmy. Wiary dochowaliśmy.? 
? Marian Kopek  -  na zakończenie turnusu V  28.08.2015 r.

(Poznajecie widok naszego domu z księżycem?)

Rozbudowa - efekt końcowy

Nowe lokale aktywizujące

Tak wygląda nowa część Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. To są lokale aktywizujące, które są realizacją Projektu KIK/57 Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 


Muzeum Orła Białego

29 lipca 2015  r.kilka osób z D P S z Księdzem Dyrektorem i i Panem Tomaszem G. terapeutą zajęciowym wybrała się do Skarżyska Kamiennej. Zwiedzili Muzeum Orła Białego oraz Sanktuarium MB  Ostrobramskiej. 

Muzeum Orła Białego to kolekcja militariów pod gołym niebem w Polsce na obszarze ponad 1,5 ha - na zdjęciu eksponaty tejże szkoły patriotyzmu.

Rozbudowa Domu - 1.06.2015 r.

Co nowego wiosną na budowie lokali aktywizujących? 

Można zobaczyć na fotografiach.

 

  

Majówka 2015

    10 maja 2015 r. przybyło do Domu w Piekoszowie wiele osób z Kielc, Warszawy, Końskich, Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy. 
Początek spotkania stanowiło Walne Zebranie Członków Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół "NASZ  DOM", istniejącego przy Domu dla Niepełnosprawnych od 1998 r. Prezes Ewa Sałaj przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku 2014 oraz bieżące informacje bieżące dla osób niepełnosprawnych. Następnie Skarbnik Halina Burtnik zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014.  Po głosowaniu została podjęta uchwała o zatwierdzeniu bilansu za ubiegły rok.   
O godz.. 12.30  uczestniczyliśmy w Eucharystii połączonej z nabożeństwem majowym. Ks. Marceli Frączek zachęcił w homilii do miłości bezgranicznej, ofiarnej i mądrej ? takiej, która nie boi się upominania w trosce o bliźniego.  Po zakończeniu wszyscy udali się do jadalni na posiłek i przyjacielskie pogawędki a na zakończenia został wyświetlony  film pt. ?Fatima?  

Święcone 12 kwietnia 2015 r.

?ŚWIĘCONE? W BODZENTYNIE 12 kwietnia 2015

W Bodzentynie odbyło się wielkanocne spotkanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, związanych z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Dobrym przygotowaniem do Eucharystii była modlitwa różańcowa od 11.30. Ks. Adam Bałchanowski w imieniu Księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego przywitał przybyszów na wstępie Mszy Świętej odprawionej o godz. 12.00 przez Księdza Dyrektora Jana Jagiełkę.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

parafii Bodzentyn - na ręce Księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego - Organizatorom spotkania wielkanocnego dla osób niepełnosprawnych
związanych z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie  12 kwietnia 2015 r.

Pracowicie i pięknie przygotowany na Wielkanoc kościół
pomagał świętować  cud  Miłosierdzia Bożego.

Czytaj więcej...