2020 - TERMINY

TURNUSY - 2020 

I.    05.07. 2020 – 18.07. 2020

II.   19.07. 2020 – 01.08. 2020

III.  02.08. 2020 – 15.08. 2020

IV.   16.08. 2020 – 29.08. 2020

 SPOTKANIA - 2020

09.02. 2020 r.; 11.30   Światowy Dzień Chorego, w Domu w Piekoszowie
15.03. 2020 r.; 14.00   Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach
19.04. 2020 r.; 12.00   „Święcone”, kościół w Mniowie
17.05. 2020 r.; 11.30   Majówka, w Domu w Piekoszowie
03.06. 2020 r.; 10.30   Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko
12.09. 2020 r.; 11.30   Ognisko, przy Domu w Piekoszowie
15.11. 2020 r.; 11.30   Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie
31.12. 2020 r.; 20.00    „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie

Z A P R A S Z A M Y