Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

ZACHĘTA DO MODLITWY

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, 
trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania. Amen.  Pod Twoją obronę

MODLITWA  ZAWIERZENIA  MIŁOSIERDZIU  BOŻEMU
w sytuacji pandemii koronawirusa

    Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
    Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
    Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
    Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
    Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.