Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Odwiedziny w DPS i ZOL

ODWIEDZINY w DPS i ZOL - INFORMACJE SANITARNE 

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów należy ściśle przestrzegać zasad:

- odwiedziny sa możliwe tylko na zewnątrz ośrodka,

- założenie MASECZKI ochronnej,

W sytuacjach szczególnych wizyta może się odbyć za zgodą personelu medycznego.