Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

2020 Boże Narodzenie

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna
obręcz uciskają ludzi w ich samotności,  jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz  odrobinę nadziei "więźniom", tym,
którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome
są twoje możliwości i jak wielka jest  twoja słabość,  jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.”

(św. Matka Teresa z Kalkuty)

Pochyleni z Maryją, Józefem, Aniołami,
pasterzami i mędrcami w Grocie Betlejemskiej
życzmy sobie nawzajem
otwartych szeroko serc, oczu i uszu na miłość Boga.

Niech objawia się na Ziemi gdy okazujemy dobroć.

Niech Nowonarodzone Dziecię Jezus napełni nas
radością i pokojem, abyśmy w trudnym czasie pandemii
byli wrażliwi na cierpienie i samotność,
gotowi do pojednania i przebaczania.
Niechaj umocni łaskami na każdy dzień Nowego Roku.

Z darem modlitwy
Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

BARDZO PILNE

INFORMUJEMY O CAŁKOWITYM ZAKAZIE ODWIEDZIN

w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
od dnia 27 września do odwołania.

Odwiedziny w DPS i ZOL

ODWIEDZINY w DPS i ZOL - INFORMACJE SANITARNE 

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentów należy ściśle przestrzegać zasad:

- odwiedziny sa możliwe tylko na zewnątrz ośrodka,

- założenie MASECZKI ochronnej,

W sytuacjach szczególnych wizyta może się odbyć za zgodą personelu medycznego.

23.09.2020 z Ojcem Pio z Pietrelciny

Co nowego w Domu w Piekoszowie 

23 wrześnie uroczyście obchodziliśmy wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny. Może nie wiecie ale Pan Marek Ziopaja zaprzyjaźniony od lat 80-tych z Szewnej i i wcasorekolekcji z Ojcem Wojciechem Piwowarczykiem podarował do naszej kaplicy relikwie tego duchowego syna św. Franciszka znanego z heroicznej modlitwy cierpienia oraz zaufania Bogu i Kościołowi. 

Mieszkańcy  i Pracownicy pisali na małych kartkach swoje intencje prosząc Boga o łaski za wstawiennictwem świętego Stygmatyka.  Ksiądz Dyrektor odczytał je przed Najświętszym Sakramentem i przy wystawionych na ołtarzu relikwiach Świętego. Z powodu pandemii obecnie są dwie Msze Święte zatem odbyły się dwa nabożeństwa adoracji przed każdą z nich.

Na zakończenie każdej Mszy Świętej zostaliśmy pobłogosławieni relikwiami św. Ojca Pio.

WPROWADZENIE Ks. Łukasza Zygmunta

Księże Łukaszu abyś miał miłość w sercu - życzył nowemu Dyrektorowi Ks. Bp Jan Piotrowski

W niedzielny poranek 30 sierpnia 2020 r. na 9.30 przyjechał do nas Biskup Kielecki Jan Piotrowski, aby uroczystą Eucharystią wprowadzić naszego nowego Dyrektora Domu. Z uwagi za reżim sanitarny nie uczestniczyli w niej liczni goście jak zwykle bywało.  

Głównym motywem homilii była Eucharystia – nie jeden z sakramentów – ale najważniejszy, w którym w Chrystusie Bóg jest najbliżej każdego z nas.

Po Komunii Świętej Pasterz diecezji przypomniał swego kolegę od 30 lat posługującego w jednej z parafii, który obawiając się funkcji proboszcza usłyszał pociechę swego biskupa, że nie ma co się martwić, bo kocha chorych. I rzeczywiście przez te lata bardzo zżył się ze swymi parafianami. Następnie zwrócił się do naszego Ks. Dyrektora: „Księże Łukaszu nie życzę Ci sukcesów ale abyś miał  miłość w sercu a umysł niech podąża w ślad za nią”. Ksiądz Biskup dodał: „Jest dobra okazja, żeby podziękować Księdzu  dr Janowi Jagiełce, który przez ostatnie 15 lat był duszą tego Domu.”

Zosia W., w imieniu Wspólnoty Piekoszowskiej, serdecznie podziękowała Księdzu Biskupowi za to, że przysłał do nas Ks. Łukasza. Razem z Panią Martą N. przekazały na misje ornat i różańce.

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć 

14.08.2020r.

14 sierpnia 2020 r., w naszej kaplicy świętowaliśmy wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbe – franciszkanina, szefa koncernu wydawniczego w Niepokalanowie przed II wojną światową, którego oddanie Maryi Niepokalanej zawiodło do heroicznej śmierci za bliźniego w obozie w Oświęcimiu.

Ksiądz Łukasz Zygmunt - nasz nowy Dyrektor Domu z radością dziękował Bogu za ludzi, dzięki którym mamy kolejnego, trzeciego świętego przyjaciela szczególnie obecnego wśród nas. Od kilku miesięcy ks. Jan Jagiełka zabiegał w Niepokalanowie o to, aby inicjatywa Mieszkańców Domu została zrealizowana. Oczywiście z powodu pandemii nie było łatwo – ale tym więcej radości mamy dziś.

Kiedyś Ksiądz Józef Knap postarał się w Łagiewnikach o relikwie św. Faustyny, a potem zaprzyjaźniony z nami od czasów ks. Wojciecha Piowowarczyka lekarz Marek Ziopaja przywiózł z San Giowani Rotondo relikwie św. Ojca Pio.

22.06.2020

22 czerwca 2020 r. - to  ważny dzień w historii Domu.

  Ksiądz Biskup Jan Piotrowski mianował nowego Dyrektora - jest nim

ks. Łukasz ZYGMUNT

- Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej, znany nam z turnusów. Przyjeżdżał jako kleryk od 1998 r. oraz jako kapelan prowadził turnus w 2005 r.  

"Ten dom pachnie modlitwą, miłością i cierpieniem a alejki wokół takie wydeptane z różańcem i przyjacielskimi rozmowami."
- oto mały cytat z jednej z pierwszych homilii.

15.06.2020 Pierwsza Dama w naszym Domu

„Widać, że Państwo dobrze czują się ze sobą, w ośrodku panuje wspaniała, rodzinna atmosfera”.

15 czerwca 2020 r. – to historycznie wyjątkowy dzień dla Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. O godz. 14.30 Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Pracownikami Domu oraz przedstawicielami współpracujących  z Domem Stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Na wstępie Ksiądz Dyrektor Jan Jagiełka przedstawił pokrótce działalność placówki. Pierwsza Dama dziękowała pracownikom za empatię i dobroć niezbędną obok profesjonalnego wykonywania obowiązków. Podkreśliła: „Jestem ogromnie wdzięczna, że wykonują Państwo tę trudną pracę z uśmiechem i wielką troską”.

Przyznała, że ogromne wrażenie wywarła na niej niezwykła różnorodność zakresu działań ośrodka. – Rzadko się zdarza, żeby jedna placówka była skierowana do tak wielu osób potrzebujących. Następnie, prezentacji działalności stowarzyszeń towarzyszyły rozmowy o samodzielnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ich osiągnięciach sportowych, tanecznych, malarskich, sposobach rozwiązywania aktualnych trudności, potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i barierach architektonicznych.

 Na zakończenie wizyty Pierwsza Dama spotkała się z mieszkańcami lokali aktywizujących, służących podtrzymaniu i rozwojowi dynamiki życiowej osób starszych lub niepełnosprawnych.  Mówiła m.in. o spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych, wizytach w placówkach pomocowych oraz o reprezentowaniu Polski poza Jej granicami..

A oto informacja na stronie Kancelarii Prezydenta RP

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,749,wizyta-agaty-kornhauser-dudy-w-piekoszowie.html 

2020 -turnusy

BARDZO  WAŻNE  I  PILNE

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ, JESTEŚMY ZMUSZENI

zawiesić przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych w bieżącym roku 2020,

w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.  

ZACHĘTA DO MODLITWY

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,
która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, 
trwając mocna w wierze.
Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy
i jesteśmy pewni, że sprawisz aby tak jak Kanie Galilejskiej,
mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca
i czynili to, co powie nam Jezus,
który obarczył się naszym cierpieniem
i dźwigał nasze boleści by nas prowadzić przez krzyż,
ku radości zmartwychwstania. Amen.  Pod Twoją obronę

MODLITWA  ZAWIERZENIA  MIŁOSIERDZIU  BOŻEMU
w sytuacji pandemii koronawirusa

    Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
    Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
    Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
    Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
    Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.

2020 Wielkanoc

Tegoroczne Wielkanocne świętowanie jest odarte
z tego co zewnętrzne.
Zatem przeżyjmy je w samym centrum Serca Jezusa.
Po ciszy grobu niech zamieszka w nas
radość i nadzieja Zmartwychwstania
i niech trwa w naszym życiu. 

A L L E L U J A