Wolontariat

Stowarzyszenie, które działa w Domu organizuje w ciągu roku różne spotkania dla uczestników turnusów wakacyjnych (i dla wszystkich chętnych). Terminarz tych spotkań wygląda następująco: W Domu, dwa razy do roku, organizowane są również szkolenia dla opiekunów, którzy pragną pomagać innym na turnusach w wakacje. Na te szkolenia zapraszani są specjaliści z zakresu różnych dziedzin: psychologowie, prawnicy, lekarze, rehabilitanci, instruktorzy aktywnej rehabilitacji i inni.

Wolontariusze większość czasu przebywają ze swymi podopiecznymi

Atmosfera rodzinnej życzliwości, zrozumienia i autentycznej radości towarzyszy wolontariuszom i niepełnosprawnym na turnusach rehabilitacyjnych w Piekoszowie, które są kontynuacją tzw. wczasorekolekcji odbywających się wcześniej w różnych miejscowościach (o czym w historii ).
O tym, że to zdanie w małym stopniu oddaje rzeczywistość wiedzą tylko ci, którzy już uczestniczyli w takich turnusach w których pierwszoplanowe znaczenie mają rekolekcje.
Ważną sprawą dla człowieka jest świadomość, że jest się potrzebnym drugiemu, naturalnie chodzi glównie o potrzebę świadczenia i przyjmowania miłości. Miłości, która sprawia, że człowiek poznaje swą wartość, cel życia, a to pozwala mu przyjąć nawet cierpienie jakie niesie niepełnosprawność.
Cudownie jest widzieć, liczne przykłady młodych ludzi, przekonanych o tej prawdzie. Ich ofiarna służba jest możliwa dzięki współpracy z Bożą łaską; przynosi im to radość i satysfakcję. Nie wiadomo na naszych turnusach kto więcej daje, a kto więcej otrzymuje - czy opiekunowie, jak nazywamy wolontariuszy, czy niepełnosprawni. Jak bardzo ta watpliwość jest uzasadniona, można się przekonać, słuchając młodych ludzi, twierdzących po turnusie, że przyjechali z chęcią dawania siebie, a czują się obdarzeni przez tych, którym służyli!!!
Jest to niezwykłly paradoks - "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu."
Atmosferę, o której mowa, można w pewnym stopniu odczytać z zamieszczonych w naszych galeriach i stronach zdjęć, ukazujących różne aspekty turnusowego życia: wspólna modlitwa, śpiewy, przedstawienia religijne i rozrywkowe, wspólne zabawy z tanecznymi włącznie, mecze piłki nożnej, spacery i dalsze wycieczki, "kawiarenki turnusowe", różnego rodzaju zawody sportowe a nawet wspólne przeżywanie ślubów i wesel niektórych opiekunów wielokrotnie uczestniczących w naszych turnusach, (takich małżeństw mamy już wiele!).

Zapraszamy naszych wolontariuszy do dawania świadectw, które zamieścimy na tej stronie.
Kontakt przez pośrednictwo opiekuna wolontariatu.

Z myślą o jdnym z opiekunów (kleryku) powstał kiedyś taki wiersz, opisuje on jednak również innych:

Spojrzenie
 
Spotkałam Spojrzenie...
Tylko Piękno lub Brzydota
Zwracają uwagę
- zawahałam się -
jeśli Piękno - więc Bóg!
Nie chciałam zniszczyć Boga 
 w tym Spojrzeniu.
Dostrzegłam zdziwienie 
 w Spojrzeniu które nadal żyło
i miało wymiar głębiny
a to znaczy prostoty
umiało 
śmiać się    
      mówic 
         ślicznie śpiewać
zrozumieć
usprawiedliwić
odczytać co dobre w innych
spostrzec z szybkością wiatru potrzebę
i z szybkością światła pomóc.
Widziałam to!
...czy to prawda
że widzi się tylko to, co się chce...
BOŻE ZIELONOOKI
Bądź zawsze w tym Spojrzeniu
Bo ono chce tylko Tobie służyć.
 
 

a jakie piękne mamy zachody słońca... :)

O nas | Rehabilitacja | DPS | Turnusy | Wolontariat | Duszpasterstwo | Stowarzyszenie | Historia | Wydarzenia | Spartakiada | Ogłoszenia
Copyright © 2003 by Dom dla Niepełnosprawnych