Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Boże Narodzenie 2015

 Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyci
ągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekro
ć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Bo
że Narodzenie.

(Matka Teresa z Kalkuty)

 W adwentowej refleksji i skupieniu,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni swoim pokojem, 
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Z najserdeczniejszymi życzeniami
Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Zapraszamy w 2016 roku

TURNUSY  REHABILITACYJNE  2016  WCZASOREKOLEKCJE
I.         19.06.2016 – 02.07.2016
II.        03.07.2016 – 16.07.2016
III.      17.07.2016 – 30.07.2016
IV.       31.07.2016 – 13.08.2016
V.        14.08.2016 – 27.08.2016
TERMINY SPOTKAŃ - 2016
10.01.2016 godz. 13.30   „Opłatek”, kościół św. Jana Chrzciciela w Kielcach
11.02.2015 godz. 11.00   Światowy Dzień Chorego, kościół św. Stanisława w Kielcach
06.03.2016 godz. 14.00   Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach
03.04.2016 godz. 12.00   „Święcone”, kościół w parafii Rykoszyn
22.05.2016 godz. 11.30   Majówka, w Domu w Piekoszowie
03.06.2016 godz. 10.30  Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko
17.09.2016 godz. 14.00  Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie
20.11.2016 godz. 11.30   Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie
31.12.2016 godz. 20.00  „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie

Poświęcenie lokali -15.11.2015

Poświęcenie lokali aktywizujących w Piekoszowie

 Z okazji odpustu MB. Ostrobramskiej  Ksiądz Biskup Kielecki Jan Piotrowski poświęcił nową część Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie z lokalami aktywizującymi. Licznie zebrani goście z różnych stron – Kielc i okolic, Koniecpola, Końskich i In.  - to przedstawiciele władz z Wydziału Polityki Społecznej, MOPR, Urzędu Gminy Piekoszów, Wójt Gminy Strawczyn, GOPS Masłów, kilku domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego, osoby zaangażowane z realizację prac budowlanych w ramach projektu z Programu Współpracy Szwajcarsko-Polskiej oraz sponsorów. Uroczystość rozpoczęła o 9.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego.

 

Czytaj więcej...

Dzień skupienia pracowników Caritas

 MIŁOSIERDZIE BOŻE

 7 listopada 2015 r., w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odbył się pierwszy z tegorocznych dni skupienia kilkudziesięciu pracowników Caritas Diecezji Kieleckiej.  Poprowadził go były Dyrektor Domu a obecnie Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. kan.  Józef Knap.  W programie spotkania  przewidziano dwie  konferencje duchowe, adorację Najświętszego sakramentu i Eucharystię oraz przerwę na kawę i obiad.

Czytaj więcej...

OFERTA DOMU

USŁUGI  REHABILITACYJNE

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - Oddział Caritas Diecezji Kieleckiej oferuje:

 rehabilitację medyczną na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  • całodobową opiekę stacjonarną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (pobyt minimum 3 tygodnie)
  • zabiegi ambulatoryjne w formie ambulatorium
  • rehabilitację środowiskową
  • usługi lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej
  • rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej ze skierowaniem podobnie jak do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
  • indywidualne dobieranie metod i technik z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych pacjentów, odpowiednio do ich potrzeb i zgodnie ze wskazaniami lekarza.      

 

Wizyta studyjna z Krakowa

    We wtorek 27.10.2015 r. odwiedzili nasz Dom goście z Krakowa. Była to wizyta studyjna  w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizowanego w Małopolsce przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Uczestnicy wizyty mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat rozwiązań dotyczących form aktywizacji lub usamodzielnienia osób  starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Obejrzeli wybudowane niedawno lokale aktywizujące przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń między małopolskimi a świętokrzyskimi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze.

Ognisko 2015

10 października 2015 r.,  w słoneczną, chłodną sobotę przyjechali goście do Piekoszowa powspominać wakacyjne turnusy. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia z modlitwą różańcową a następnie pod czujnym okiem Eugeniusza nad ogniskiem upiekły się smakołyki i szybko zniknęły. Rozmowom przyjacielskim nie było końca, ale chłód przy zachodzącym słońcu niestety spowodował stopniowe zmniejszanie liczby uczestników spotkania.

 

Biskup Jan Piotrowski na turnusie

26 sierpnia 2015 r., Biskup Kielecki Jan Piotrowski odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na ostatnim turnusie tegorocznych wakacji.

Świętował z nami uroczystość MB Częstochowskiej. Po wspólnej Eucharystii gawędził z wieloma osobami, ale na ognisko nie dał się namówić - wrócił do swoich obowiązków.

  

Bieg ukończyłem

 Bieg ukończyłem
  Gdy przyszedłem na świat rodzice i chrzestni zanieśli mnie do świątyni,
aby ksiądz namaścił Duchem Świętym.
W ten czas rozpocząłem pierwszy etap biegu.
Drugi etap gdy przyjąłem Komunię świętą.
Trzeci etap rozpocząłem, gdy przyjąłem sakrament Bierzmowania. Ten bieg trwa nadal. Gdy ukończę bieg dobiegnę do mety i znajdę się po drugiej stronie progu, w ten czas upadnę na kolana i powiem Panu Bogu: „Panie, bieg ukończyłem. Wiary dochowałem.” Abyśmy tutaj zebrani gdy bieg ukończymy, znajdziemy się z drugiej strony progu i powiedzieli Panu Bogu:
„Panie bieg ukończyliśmy. Wiary dochowaliśmy.” 
Marian Kopek  -  na zakończenie turnusu V  28.08.2015 r.

(Poznajecie widok naszego domu z księżycem?)

Rozbudowa - efekt końcowy

Nowe lokale aktywizujące

Tak wygląda nowa część Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. To są lokale aktywizujące, które są realizacją Projektu KIK/57 Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 


Muzeum Orła Białego

29 lipca 2015  r.kilka osób z D P S z Księdzem Dyrektorem i i Panem Tomaszem G. terapeutą zajęciowym wybrała się do Skarżyska Kamiennej. Zwiedzili Muzeum Orła Białego oraz Sanktuarium MB  Ostrobramskiej. 

Muzeum Orła Białego to kolekcja militariów pod gołym niebem w Polsce na obszarze ponad 1,5 ha - na zdjęciu eksponaty tejże szkoły patriotyzmu.