Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

ZPO w Łosieniu z kolędą

15 stycznia 2016 r., młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu przyjechała do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Profesjonalnie przygotowane wykonanie - piękny śpiew wzbudził zachwyt zebranych słuchaczy. Nagroda gromkich oklasków to zbyt mało. 

  W imieniu osób niepełnosprawnych, przebywających na rehabilitacji i mieszkających w Domu
wyrażamy serdeczne podziękowania

Pani Annie Parszewskiej i Pani Renacie Baran.

Hej, kolęda, kolęda…


Opłatek 2016

10 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe osób związanych z działalnością Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Jak od wielu, lat gościnnym domem była parafia św. Jana Chrzciciela w Kielcach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za życzliwość i troskę Księdza Prałata Tadeusza Pytla oraz wielu przedstawicieli parafii. 

Na początek o godz. 13.30, Ksiądz Dyrektor Jan Jagiełka odprawił  Mszę Świętą. W homilii zachęcił do pogłębienia świadomości Chrztu Świętego. Uwrażliwiał zebranych, by odrzucać przesądy, jak Halloween, czy pierścień atlantów – jako zjawiska związane z okultyzmem i pomniejszające wiarę w Bożą Opatrzność. Podkreślił  1050 rocznicę chrztu Polski i zachęcił, by każdy ucieszył się z tego, że jest chrześcijaninem.

 

Czytaj więcej...

ZPO w Promniku - jasełka

 W czwartek 14 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 odwiedzili Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie uczniowie ZPO w Promniku, którzy  podtrzymują zwyczaj kolędowania. 35 osób pod opieką pana Józefa Kasprzyka - (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) stworzyło wspaniały zespół, przygotowali jasełka i dali koncert przepięknych kolęd i pastorałek. W jasełkach występował policjant,  który zachęcał do posługiwania się światłami odblaskowymi i miał niełatwe zadanie ochronienia ludzi przed zamiarem dokonania przez złego człowieka zamachu terrorystycznego.

Czytaj więcej...

Życzenia na Nowy Rok 2016

Błogosławionego roku 2016

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech rozpromieni oblicze swe nad Tobą,
niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze
i niech Cię obdarzy pokojem
".    (Lb 6,24-26)

Miniony czas Świąt Bożego Narodzenia, spotkanie z Jezusem przy żłóbku  niesie w sobie przemianę …  i to jest błogosławieństwo,  jakiego doświadczamy w życiu - dobre  życzenie Boga dla nas.

Kiedy stajemy przed Bogiem Ojcem Miłosierdzia na  przełomie  czasu,  intensywniej doświadczamy naszego przemijania. Dziękujemy za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce.

Zaczynając kolejny etap życia, za wstawiennictwem Matki Bożego Syna i naszej, prośmy Miłosiernego Stwórcę, by Jego Opatrzność  stale nad nami czuwała. Zawierzmy siebie i naszych bliskich, aby każdy znalazł czas dla Boga i siebie nawzajem, otaczając się życzliwością,  przyjaźnią,  miłością… a wówczas Pan rozpromieni oblicze swe nad nami wszystkimi. 

Boże Narodzenie 2015

 Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyci
ągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekro
ć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Bo
że Narodzenie.

(Matka Teresa z Kalkuty)

 W adwentowej refleksji i skupieniu,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni swoim pokojem, 
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Z najserdeczniejszymi życzeniami
Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Zapraszamy w 2016 roku

TURNUSY  REHABILITACYJNE  2016  WCZASOREKOLEKCJE
I.         19.06.2016 – 02.07.2016
II.        03.07.2016 – 16.07.2016
III.      17.07.2016 – 30.07.2016
IV.       31.07.2016 – 13.08.2016
V.        14.08.2016 – 27.08.2016
TERMINY SPOTKAŃ - 2016
10.01.2016 godz. 13.30   „Opłatek”, kościół św. Jana Chrzciciela w Kielcach
11.02.2015 godz. 11.00   Światowy Dzień Chorego, kościół św. Stanisława w Kielcach
06.03.2016 godz. 14.00   Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach
03.04.2016 godz. 12.00   „Święcone”, kościół w parafii Rykoszyn
22.05.2016 godz. 11.30   Majówka, w Domu w Piekoszowie
03.06.2016 godz. 10.30  Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko
17.09.2016 godz. 14.00  Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie
20.11.2016 godz. 11.30   Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie
31.12.2016 godz. 20.00  „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie

Poświęcenie lokali -15.11.2015

Poświęcenie lokali aktywizujących w Piekoszowie

 Z okazji odpustu MB. Ostrobramskiej  Ksiądz Biskup Kielecki Jan Piotrowski poświęcił nową część Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie z lokalami aktywizującymi. Licznie zebrani goście z różnych stron – Kielc i okolic, Koniecpola, Końskich i In.  - to przedstawiciele władz z Wydziału Polityki Społecznej, MOPR, Urzędu Gminy Piekoszów, Wójt Gminy Strawczyn, GOPS Masłów, kilku domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego, osoby zaangażowane z realizację prac budowlanych w ramach projektu z Programu Współpracy Szwajcarsko-Polskiej oraz sponsorów. Uroczystość rozpoczęła o 9.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego.

 

Czytaj więcej...

Dzień skupienia pracowników Caritas

 MIŁOSIERDZIE BOŻE

 7 listopada 2015 r., w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odbył się pierwszy z tegorocznych dni skupienia kilkudziesięciu pracowników Caritas Diecezji Kieleckiej.  Poprowadził go były Dyrektor Domu a obecnie Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. kan.  Józef Knap.  W programie spotkania  przewidziano dwie  konferencje duchowe, adorację Najświętszego sakramentu i Eucharystię oraz przerwę na kawę i obiad.

Czytaj więcej...

OFERTA DOMU

USŁUGI  REHABILITACYJNE

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - Oddział Caritas Diecezji Kieleckiej oferuje:

 rehabilitację medyczną na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  • całodobową opiekę stacjonarną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (pobyt minimum 3 tygodnie)
  • zabiegi ambulatoryjne w formie ambulatorium
  • rehabilitację środowiskową
  • usługi lekarzy w Poradni Rehabilitacyjnej
  • rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej ze skierowaniem podobnie jak do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej
  • indywidualne dobieranie metod i technik z uwzględnieniem możliwości funkcjonalnych pacjentów, odpowiednio do ich potrzeb i zgodnie ze wskazaniami lekarza.      

 

Wizyta studyjna z Krakowa

    We wtorek 27.10.2015 r. odwiedzili nasz Dom goście z Krakowa. Była to wizyta studyjna  w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizowanego w Małopolsce przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Uczestnicy wizyty mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat rozwiązań dotyczących form aktywizacji lub usamodzielnienia osób  starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Obejrzeli wybudowane niedawno lokale aktywizujące przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń między małopolskimi a świętokrzyskimi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze.

Ognisko 2015

10 października 2015 r.,  w słoneczną, chłodną sobotę przyjechali goście do Piekoszowa powspominać wakacyjne turnusy. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia z modlitwą różańcową a następnie pod czujnym okiem Eugeniusza nad ogniskiem upiekły się smakołyki i szybko zniknęły. Rozmowom przyjacielskim nie było końca, ale chłód przy zachodzącym słońcu niestety spowodował stopniowe zmniejszanie liczby uczestników spotkania.