Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Turnus V 14.08 ? 28.08.2010

Kadrę ostatniego w tym roku turnusu stanowili ks. Przemysław Pabian, Barbara Szyposzyńska, Urszula Małachowska, Joanna Ryszka, nasz lekarz dr M. Majewski i cała reszta pracusiów fizjoterapeutów i nie tylko.
Od pierwszych godzin wspólnej przygody na turnusie towarzyszyły uczestników niespodzianki. Kilka osób przyjechało z dalekiej wschodniej Ukrainy, aż spod Charkowa. Świetnie radzili sobie z językiem polskim zatem szybko zintegrowali się z grupą.

Czytaj więcej...

Turnus IV (1.08 ? do 14.08.2010 )

Kolejny skład prowadzących to ? ks. Sylwester Iwan, Krystyna Radomska, Barbara Sobótka i al. Stanisław Sadowski. Wśród opiekunów już drugiego dnia pojawiła się grupa sześciu wolontariuszy Francuzów różnego pochodzenia, zatem także czarnoskórych. Chętnie pomagali w ciągu dnia, zarówno siłą rąk jak i dobrym słowem i uśmiechem. niepełnosprawnym w podstawowych czynnościach opiekuńczych.

Czytaj więcej...

Turnus III (18.07 ? do 31.07.2010)

Trzecim turnusem kierowali Katarzyna Walczak, księża Jan Jagiełka, Józef Majchrzyk i Bogdan Szymkiewicz Mirosława Bojarska, Ewa Kopowska nasz lekarz dr Marcin Majewski oraz cała reszta pracusiów fizjoterapeutów i nie tylko. Przedpołudniowe godziny wypełniały zabiegi rehabilitacyjne i terapia zajęciowa. Popołudnia i wieczory będą wspominane jako spacery na Podzamcze, dyskoteki, spotkania z piosenką i wesołymi zabawami na tzw. ?pogodnych wieczorach?,

Czytaj więcej...

Turnus II (04.07 ? do 17.07.2010)


Kolejną ekipą prowadzą byli księża Mariusz Kałka i Paweł Równicki, Malwina Fendrych - kierownik, Grazyna Świątek - pielęgniarka i Adam Puchrowicz.- instruktor K-O, nasz lekarz dr Marcin Majewski, Ewa Sałaj koordynator aktywnej rehabilitacji i instruktorzy oraz cała reszta pracusiów fizjoterapeutów i nie tylko. Drugi z tegorocznych turnusów był rekordowy pod względem liczby uczestników z całej Polski. Jako jedyny zawierał w programie zajęcia aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Czytaj więcej...

Turnus I (20.06 ? do 3.07.2010)

Turnusem opiekowała się ekipa w składzie ks. Jan Jagiełka, Barbara Bladziak, Wiesława Sygulska, Kamil Michta, nasz lekarz dr M. Majewski i cała reszta pracusiów fizjoterapeutów i nie tylko.
Zasadnicza część czasu to tortury rehabilitacyjne według decyzji naszego lekarza. Opiekunowie wraz z uczestnikami wędrowali zatem od sali ćwiczeń do fizykoterapii i od hydroterapii do masażu klasycznego. Na dodatek mieli jeszcze ćwiczenia w basenie , a niektórzy terapię zajęciową.

Czytaj więcej...

Idea

Od początku działalności Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie - czyli od 1993 roku są organizowane i przeprowadzane tzw. wczasorekolekcje. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie przyjeżdżają na 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne połączone z rekolekcjami. W latach 1993 - 2010 odbyło się ich 160.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie

12 czerwca 1998 r. Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan erygował Katolickie Stowarzyszenie Osób  Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół "NASZ  DOM"

Misja stowarzyszenia "Nasz Dom"

Stowarzyszenie stawia sobie za cel kontynuowanie i rozwijanie turnusów wczasorekolekcyjnych, a także, jak zapisano w jego Statucie: "promowanie wszechstronnego - duchowego, społecznego i psychofizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie". Zadania, jakie Stowarzyszenie pragnie zrealizować są następujące:

  1. ubogacanie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary i zasad moralnych,
  2. organizacja pomocy w różnych aspektach życia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
  3. propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego - osoby zajmującej szczególne miejsce w życiu społeczeństwa i Kościoła,
  4. podejmowanie różnych inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
  5. współdziałanie z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

 

Rehabilitacja

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
- Oddział Caritas Diecezji Kieleckiej

oferuje rehabilitację medyczną na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.

Do przyjęcia na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wymagane jest:
.skierowanie do szpitala wystawione przez:
- lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych.
- lekarzy poradni rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.
- aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

Czytaj więcej...

Historia

Historia Domu dla Niepełnosprawnych korzeniami sięga roku 1980.
Wówczas jedna z opiekunek charytatywnych - poddała Ojcu myśl, że dobrze byłoby również w diecezji kieleckiej zorganizować dla osób niepełnosprawnych takie rekolekcje, jakie miały już miejsce w innych diecezjach. Ojciec, bo tak nazywali wszyscy księdza Wojciecha Piwowarczyka, który wówczas miał już 78 lat, jednak podjął tę inicjatywę.

Czytaj więcej...

Wolontariat

Stowarzyszenie, które działa w Domu organizuje w ciągu roku różne spotkania dla uczestników turnusów wakacyjnych (i dla wszystkich chętnych). Terminarz tych spotkań wygląda następująco: W Domu, dwa razy do roku, organizowane są również szkolenia dla opiekunów, którzy pragną pomagać innym na turnusach w wakacje.

Czytaj więcej...