Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Bieg ukończyłem

 Bieg ukończyłem
  Gdy przyszedłem na świat rodzice i chrzestni zanieśli mnie do świątyni,
aby ksiądz namaścił Duchem Świętym.
W ten czas rozpocząłem pierwszy etap biegu.
Drugi etap gdy przyjąłem Komunię świętą.
Trzeci etap rozpocząłem, gdy przyjąłem sakrament Bierzmowania. Ten bieg trwa nadal. Gdy ukończę bieg dobiegnę do mety i znajdę się po drugiej stronie progu, w ten czas upadnę na kolana i powiem Panu Bogu: „Panie, bieg ukończyłem. Wiary dochowałem.” Abyśmy tutaj zebrani gdy bieg ukończymy, znajdziemy się z drugiej strony progu i powiedzieli Panu Bogu:
„Panie bieg ukończyliśmy. Wiary dochowaliśmy.” 
Marian Kopek  -  na zakończenie turnusu V  28.08.2015 r.

(Poznajecie widok naszego domu z księżycem?)