SKARBIEC MYŚLI 4

Bez modlitwy człowiek jest bezbronny

wobec stojących przed nim

zadań i trudności.?

Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk