SKARBIEC MYŚLI 3

Szczęście na ziemi polega nie tyle na dostatku w dobra,

ile na zgadzaniu się z wolą Bożą

? co daje radość i spokój.

 Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk