Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Jubileusz 25-lecia Domu i 20-lecia Stowarzyszenia "NASZ DOM"

W sobotę 19 maja 2018 r., pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego dziękowaliśmy Bogu za 25 lat służby potrzebującym Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół ,,NASZ  DOM". 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez wielu księży związanych z Domem, pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego. W homilii ks. Biskup podkreślił, że historia 25 lat piekoszowskiego Domu to historia osób, które ten Dom budowały, w nim posługują, ale przede wszystkim osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, które z niego korzystają. Zaapelował, by w chwilach trudnych osoby niepełnosprawne i ich rodziny czerpały siłę z nadziei chrześcijańskiej. Licznie zgromadzonym na Mszy Świętej osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, przyjaciołom i pracownikom Domu pomagali w modlitwie wolontariusze  (także ci, którzy 25 lat temu byli studentami) poprzez piękne granie i śpiewanie.

 

Po Mszy Świętej szanowni goście byli podjęci obiadem. Po nim została wyświetlona prezentacja, dzięki której można było poznać osoby zaangażowane w budowę, uposażanie i upiększanie Domu, pracowników bardzo ofiarnie spełniających swą posługę ale przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne korzystające z wczasorekolekcji (turnusów rehabilitacyjnych), Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, z poradni lekarskiej, oddziału rehabilitacji dziennej, ze szpitalnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, z lokali aktywizujących i rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Ukazała ona etapy powiększania Domu poprzez dobudowanie kaplicy, pomieszczeń do rehabilitacji i części mieszkalnej w 1996 r., następnie Centrum Usług Rehabilitacyjnych w latach 2006-2007 oraz Lokali Aktywizujących w latach 2014-2015; przybliżyła codzienne życie w Domu jak również wydarzenia nadzwyczajne w postaci licznych pielgrzymek i wyjazdów integracyjnych osób niepełnosprawnych i pracowników. Po prezentacji wielu szacownych gości wyraziło gratulacje, podziękowanie i życzenia. Najbardziej wzruszające były słowa przedstawicieli osób  niepełnosprawnych oraz wolontariuszy. Zwrócili oni uwagę na niepowtarzalny klimat Domu w Piekoszowie sprawiający, że osoby niepełnosprawne i wolontariusze z całej Polski chętnie i wielekroć tu przyjeżdżają.

Po przemówieniach zostały rozdane książki pod tytułem ?Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka. Jubileusz 25-lecia Domu (1993-2018) i 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół ?Nasz Dom? (1998-2018)?. Została ona napisana przez dziewięć osób mocno związanych z Domem, które z różnych punktów widzenia opisują jego życie.

Kolejnym elementem bogatego programu uroczystości była sztuka oparta na myślach Karola Wojtyły a wyreżyserowana przez Annę Osławską pod tytułem ?Lekcja pokory?. Przedstawili ją krakowscy aktorzy. Później śpiewaliśmy pieśni uwielbienia oraz Litanię Loretańską, z pomocą wspaniałych wolontariuszy, którzy całe 25 lat pomagają osobom niepełnosprawnym w czasie wakacyjnych wczasorekolekcji.

Na zakończenie, chcąc pogłębiać miłość do Ojczyzny, obejrzeliśmy film o majorze Dobrzańskim ? ?Hubal?. 

Wyrażamy wdzięczność Gminnemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie nagłośnia i krzeseł oraz Szkole z Piekoszowa za pożyczenie krzeseł i naczyń, sklepowi Media Markt z Kielc za pożyczenie telewizora, Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Kielcach za wyświetlenie filmu ?Hubal?, wolontariuszom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Podzamcza Chęcińskiego, ze szkoły w Łosieniu i wielu innym za wspaniałą pomoc, pracownikom za wielki trud przygotowania do uroczystości i pracy w czasie jej przebiegu, przedstawicielom mediów za nagłośnienie naszych jubileuszy, gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością. 

Każdy jubileusz skłania zwykle do refleksji, podsumowań, sięgania do korzeni. Podczas wystąpień poszczególnych przedstawicieli urzędów mówiono m.in. o jednym z  aspektów działalności Domu, który leży
u podstaw całej idei jego powstania - o środowisku ludzi niepełnosprawnych. Wielokrotnie wspominano osobę Sługi Bożego, ks. Wojciecha Piwowarczyka,  i Jego ważną posługę, którą zainicjował już w latach 80-tych ubiegłego wieku. To On dostrzegł ogromne zmarginalizowanie osób niepełnosprawnych i starał się temu zaradzić na miarę ówczesnych możliwości. Dzięki niemu zostały zorganizowane pierwsze wczasorekolekcje, Msze św. w domach chorych, były nawiązywane relacje życzliwości i serdeczności. Ks. Piwowarczyk skupiał wokół siebie grono ludzi, którzy okazywali wzajemną życzliwość i zrozumienie. Dom w Piekoszowie w dużym stopniu przejął tę inicjatywę. Dla wielu osób stał się symbolem radości, przeżywania wspólnoty, zawiązywania się przyjaźni, a nawet małżeństw. Wielu młodych ludzi, wolontariuszy zdobywało tu doświadczenie opiekując się niepełnosprawnymi, widząc ich budującą cierpliwość, wdzięczność, a nawet radość mimo cierpienia. Wielu czekało wówczas, ale i dziś czeka cały rok z utęsknieniem na ten dwutygodniowy turnus, który stanowi dla niektórych jedyną możliwość spotkania z innymi, wyjścia z domu.

Pragnieniem ,,Naszego Domu" jest przyjść z pomocą wszystkim niepełnosprawnym, którzy tego oczekują, i nie myślmy tu tylko o rehabilitacji fizycznej, ale również o całej sferze emocjonalnej, duchowej i społecznej. 

Z okazji wspomnianych Jubileuszy życzymy wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom akceptacji , szacunku i wzajemnej miłości, która zapewni poczucie trwałego szczęścia.