Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Czuwanie 11.02.2015

Krzyż i Ikona "Salus Populi Romani"
- symbole ŚDM
w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Wieczorem 11 lutego 2015 r. - w Światowy Dzień Chorego - do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przybyły symbole ŚDM: Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani i Krzyż wręczony młodzieży 22 kwietnia 1984 r. przez św. Jana Pawła II.

Podczas Mszy św. zostało przeczytane Orędzie Ojca Świętego Franciszka nawiązujące do słów z Księgi Hioba: ?Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi? (29, 15).

  Mieliśmy wyjątkowe święto w Domu dla wszystkich: pracowników, mieszkańców, pacjentów rehabilitacji, wolontariuszy i przyjaciół.

  Poranek kończący adorację krzyża i Ikony ?Salus Populi Romani? był swoistym świętem Pracowników naszego Domu. Licznie przybyli na modlitwę i Eucharystię o 7.00 mimo wczesnej pory. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, chorzy i niepełnosprawni, korzystający z pielęgnacji i rehabilitacji oraz pracownicy Domu zostali zawierzeniu Panu Bogu i Matce Najświętszej.

Wieczorem 11 lutego 2015 r. - w Światowy Dzień Chorego - do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przybyły symbole ŚDM: Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani i Krzyż wręczony młodzieży 22 kwietnia 1984 r. przez św. Jana Pawła II.

Podczas Mszy św. zostało przeczytane Orędzie Ojca Świętego Franciszka nawiązujące do słów z Księgi Hioba: ?Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi? (29, 15).

  Mieliśmy wyjątkowe święto w Domu dla wszystkich: pracowników, mieszkańców, pacjentów rehabilitacji, wolontariuszy i przyjaciół.

  Poranek kończący adorację krzyża i Ikony ?Salus Populi Romani? był swoistym świętem Pracowników naszego Domu. Licznie przybyli na modlitwę i Eucharystię o 7.00 mimo wczesnej pory. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, chorzy i niepełnosprawni, korzystający z pielęgnacji i rehabilitacji oraz pracownicy Domu zostali zawierzeniu Panu Bogu i Matce Najświętszej.

 Ale to była noc. Znalazło się śmiałków niemało i modlili się przy refleksyjnej muzyce według poniższego planu:

  21.00     przywitanie Krzyża ŚDM i kopii ikony Salus Populi Romani

 21.30     Msza Święta z Sakramentem Namaszczenia Chorych

 23.00     Nieszpory

 24.00     Droga Krzyżowa

 01.00     Biblijna Litania Chorych

 02.00     Różaniec ze Świętymi

 03.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 04.00     Teksty biblijne o Krzyżu

 05.00     Godzinki

 06.00     Jutrznia + Różaniec

 07.00     Msza Święta 

A oto migawka z naszego przeżywania tego niezwykłego spotkania z Bogiem na modlitwie.

 BIBLIJNA LITANIA CHORYCH

  Ty wiesz Panie, że przede wszystkim chcemy modlić się za chorych, szczególnie tych bardzo chorych. Daj ulgę tym, którym zostało odebrane już prawie wszystko - nie tylko to, co najdroższe, ale również to, co najbardziej potrzebne, którzy nieraz nie są w stanie wykonać bez bólu nawet jednego ruchu. Nie dopuść, aby pogrążyli się w smutku i goryczy, niech również dla nich zabłyśnie promyk nadziei i radości. Prosimy Cię o to słowami litanii za chorych, litanii inspirowanej prawdą o Twoim miłosierdziu, Panie.

  Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

 Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże,

 Duchu Święty, Boże,     

 Święta Trójco, Jedyny Boże,     

 Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego śmierci,                     zmiłuj się nad nami.

 Boże, który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami,

 Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia,

 Panie, który sam przeszedłeś przez cała trwogę i ból konania,

 Panie, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę,

 Panie, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu,

 Parne, który wysłuchałeś matkę kananejską prosząca Cię o uzdrowienie córki.

 Panie, który przywróciłeś do zdrowia teściową św. Piotra,

 Panie, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika,

 Panie, który powiedziałeś do sparaliżowanego ?Wstań i chodź",

 Panie, który uzdrowiłeś kobietę dwanaście lat cierpiącą na krwotok,

 Panie, który od trzydziestu ośmiu lat chromemu na nowo dałeś zdolność chodzenia,

 Panie, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia.

 Panie, który sprawiałeś, że głusi znowu słyszeli,

 Panie, który niemym usta otwierałeś,

 Panie, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków,

 Panie, który wskrzesiłeś młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy,

  Panie, który zbudziłeś do życia córeczkę Jaira, przełożonego synagogi,

 Panie, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu,

 Panie, który pytałeś o wdzięczność uzdrowionych trędowatych,

 Panie, który uzdrawiałeś zarówno bogatych, jak i biednych,

 Panie, który uzdrawiałeś zarówno Żydów, jak i pogan,

 Panie, który uzdrawiałeś także w szabat,

 Panie, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia,

 Panie, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie,

 Panie, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina,

 Panie, który nade wszystko pragniesz uzdrowienia naszego ducha,

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     przepuść nam, Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     wysłuchaj nas, Panie.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się: Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj prośby za naszych chorych braci i siostry, aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen. 

 Miłosierny Ojcze, prosimy Cię za chorych i cierpiących, aby nie tracili nadziei i odczuwali Twoją miłość każdego dnia. Daj im siłę nieść krzyż swojego cierpienia razem
z Jezusem. W nas zaś rozbudź wrażliwość na ich ból
i samotność.
Uczyń nas znakiem Twej zbawczej miłości, która przynosi choremu pocieszenie i ulgę w cierpieniu. Amen