Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Bp Jan Piotrowski odwiedził nas Dom

 20.01.2015 r. na godzinę 17.00 przybył do naszego Domu ks. bp Jan Piotrowski  Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. W kaplicy zebrali się mieszkańcy, osoby przebywające na rehabilitacji, pracownicy, członkowie Stowarzyszenia, żeby potraktować odwiedziny Księdza Biskupa jako wizytę duszpasterską, w której Bóg uśmiecha się nad Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Potwierdzenie znaleźliśmy w pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków o obietnicy obfitego błogosławieństwa - tak odczytaliśmy wspólną modlitwę z naszym Pasterzem.

Postanowiliśmy wytrwałą modlitwę w następujących intencjach:

Niedziela      ? za Ojca Świętego Franciszka
Poniedziałek ? za bpa Jana Piotrowskiego, bpa Mariana Florczyka i bpa Kazimierza Ryczana
Wtorek        ? o beatyfikację Sługi Bożego Ignacego Trendy
Środa          ? za Wyższe Seminarium Duchowne i o świętość kapłanów
Czwartek    ? za misje
Piątek         ? o beatyfikację  Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka
Sobota       ? za chorych 

  W homilii bp Jan ze współczuciem pochylił się nad losem osób cierpiących i osamotnionych. Przypomniał słowa papieża Franciszka: ?Bóg nie jest Bogiem jakiegoś miejsca ani nawet Bogiem związanym z jakimś specyficznym, świętym czasem, ale jest Bogiem osoby? (Lumen fidei 8), żeby docenić troskę wielu chrześcijan o potrzebujących braci. Caritas nazwał wielką ręką Miłości Boga. Na zakończenie stwierdził, że miłość to radość i służba bliźniemu.

Po Komunii Świętej ks.Jan Jagiełka - Dyrektor Domu  przedstawił nasz dar serca ? tj. intencje modlitewne na każdy dzień tygodnia:

Dla tych, którzy chcieliby włączyć się w modlitwę w swoich domach proponujemy: 

Niedziela ? Niech Ojciec Święty Franciszek cieszy się owocami Zmartwychwstania Chrystusa w służbie Kościołowi  

Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka.
Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka.
Udziel mu pełni łask Ducha Świętego,
niech utwierdza nas w wierze
i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.
Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,
zjednocz nas z Następcą św. Piotra
byśmy pocieszali prześladowanych,
byli solidarni z biednymi i cierpiącymi.  Amen. 

 Poniedziałek ? Duchu Święty wspieraj troski pasterskie bpa Jana Piotrowskiego, bpa Mariana Florczyka i bpa Kazimierza Ryczana.

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swoje sługi,
których ustanowiłeś pasterzami Kościoła, daj im słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzą, aby razem z nim doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

Wtorek ? o beatyfikację Sługi Bożego Ignacego Trendy Obrońcy Krzyża Świętego w Lelowie.

Boże  Ty w nieskończonej miłości  dałeś swojego Syna, aby nas odkupił  przez mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, wejrzyj na męczeńską śmierć Twojego sługi Ignacego Trendy, poniesioną w obronie Krzyża Świętego i spraw, abyśmy mogli się radować z zaliczenia go do grona błogosławionych oraz naszych orędowników u Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen     

Środa ? Święty Józefie, Patronie Kościoła, polecamy ci Wyższe Seminarium Duchowne  i prosimy o świętość księży.  

MODLITWA  O  UŚWIĘCENIE  KAPŁANÓW  

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów
w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.  Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.  

Czwartek ? Chryste Arcykapłanie bądź oparciem w trudach misjonarzy. 

MODLITWA  CHORYCH  ZA  MISJE  

Boże, Ojcze nasz, daj nam siłę, abyśmy nasze cierpienia zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Przez naszą duchowa więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.
Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie. Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia.  W naszej drodze do Ciebie, bądź z nami. Amen.    

Piątek ? o beatyfikację  Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka Patrona Domu  dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. 

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, wielbimy Cię za wszelkie dobro, jakie nam ukazałeś w słowach i czynach kapłańskiego życia Twojego Sługi, księdza Wojciecha Piwowarczyka.  

Ty natchnąłeś go wielka troską o wychowanie świętych kapłanów, o budzenie apostolskiej gorliwości wiernych świeckich, oraz miłosierdziem dla chorych   i doświadczonych niepełnosprawnością. Pozwól Kościołowi uradować się z przyjęcia Twojego Sługi do grona błogosławionych,  a mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą Cię
z ufnością proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen   

Sobota ? Matko Najświętsza otaczaj swą opieką chorych.

 MODLITWA ZA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ  
Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie, zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami. Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem. Spraw,
aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia. Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze, pomoże nam lepiej znosić je
i wykorzystywać dla zbawienia świata. Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości. Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz. Amen.