Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Zebranie wyborcze Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich


W trakcie obrad przypomniano o statutowych zadaniach Rady, do których należą:
- Rozwijanie formacji duchowej i apostolskiej członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń.
- Współpraca z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami.
- Tworzenie warunków dla nowej ewangelizacji.
- Zaangażowanie w rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych.

Ksiądz Biskup podkreślił przy tym doniosłość działalności różnego rodzaju grup apostolskich dla misji Kościoła w laicyzującym się społeczeństwie. Zaproponował, aby oprócz stałej działalności, wynikającej z chryzmatu danego ruchu, wspólnoty czy stowarzyszenia, zorganizować w diecezji dzień świadectwa. Zachęcił również do spotykania się w ramach „Forum papieskiego" oraz włączenia się w nadchodzące wydarzenia diecezjalne - Marsz Życia, 25. rocznicę pobytu w diecezji kieleckiej św. Jana Pawła II, Światowe Dni Młodzieży i 1050. rocznicę Chrztu Polski.

Głównym punktem zebrania było dokonanie wyboru Zespołu Koordynującego DRRK. W wyniku przeprowadzonego głosowania, jego członkami, na czteroletnią kadencję, zostali:
ks. Sławomir Sarek -“ przewodniczący
ks. Jan Jagiełka - zastępca przewodniczącego
p. Tomasz Bogucki - €“sekretarz
p. Maria Kowalczyk - skarbnik
p. Anita Pawelec - członek zarządu
p. Jerzy Malisiewicz -€“ członek zarządu

Podmioty zrzeszone w Diecezjalnej Radzie Ruchów Katolickich, mając różnoraką strukturę organizacyjną, gromadzą od kilkudziesięciu do kilku tysięcy członków. Stanowią one bardzo ważny element odnowy Kościoła, tak lokalnego, jakim jest parafia, jak i całej diecezji.