Uwaga: ta strona może używać plików cookies, jeśli chcesz tego uniknąć, wyłącz obsługę cookies w twojej przeglądarce

Majówka 2017


  Majowe spotkanie osób z niepełnosprawnością związanych z Domem w Piekoszowie rozpoczęło się od walnego zebrania członków Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  ich Rodzin i Przyjaciół ?NASZ DOM?. 

W Mszy Świętej uczestniczyło bardzo wiele osób: członkowie wspomnianego Stowarzyszenia, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i Lokali Aktywizujących piekoszowskiego Domu, pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Rehabilitacji tegoż Domu oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Koniecpola.

 Ks. Jan Jagiełka, Dyrektor Domu, uświadomił w homilii, że jesteśmy jeszcze w okresie wielkanocnym roku liturgicznego i przygotowujemy się do Wniebowstąpienia Chrystusa oraz Zesłania Ducha Świętego. Bóg jest Miłością i nas wszystkich obdarowuje Sobą, miłością. Duch Święty uzdalnia nas do miłowania Boga i siebie nawzajem. Miłość ta oprócz warstwy emocjonalnej, na którą zwraca się uwagę najczęściej, jest przede wszystkim ofiarną pracą na rzecz osób kochanych. Przykład takiej miłości dał Chrystus przez wielki wysiłek głoszenia Słowa Bożego, pomagania potrzebującym a później przez ofiarę drogi krzyżowej i śmierci na Krzyżu. Miłość ze strony nas, ludzi polega na wiernym wypełnieniu Dziesięciu Przykazań Bożych oraz przykazania miłości Boga i bliźniego. Działalność Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie daje wiele możliwości życia na co dzień przykazaniem bardzo ofiarnej miłości.

 Po obiedzie, dzieci i młodzież z Parafii w Piekoszowie, pod okiem s. Enryki i s. Tarcyzji przedstawiły piękną inscenizację o objawieniach w Fatimie przed stu laty. Opowiadanie o nadzwyczajnych wydarzeniach i dialogi pastuszków z Matką Bożą, Królową Różańca Świętego, przeplatał śpiew pieśni ?Z dalekiej Fatimy?, w który włączali się wszyscy zgromadzeni. 

 Później została poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej umieszczona w kapliczce podarowanej przez Darczyńcę a usytuowaną na posiadłości Domu, przy alejce, którą każdego dnia przechodzą setki osób. Przy figurze Pani Fatimskiej zebrani zaśpiewali  Litanię Loretańską.