Wizyta studyjna z Krakowa

    We wtorek 27.10.2015 r. odwiedzili nasz Dom goście z Krakowa. Była to wizyta studyjna  w ramach projektu ?Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" realizowanego w Małopolsce przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  Uczestnicy wizyty mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie na temat rozwiązań dotyczących form aktywizacji lub usamodzielnienia osób  starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Obejrzeli wybudowane niedawno lokale aktywizujące przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń między małopolskimi a świętokrzyskimi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze.