ZPO w Promniku - jasełka

 W czwartek 14 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 odwiedzili Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie uczniowie ZPO w Promniku, którzy  podtrzymują zwyczaj kolędowania. 35 osób pod opieką pana Józefa Kasprzyka - (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) stworzyło wspaniały zespół, przygotowali jasełka i dali koncert przepięknych kolęd i pastorałek. W jasełkach występował policjant,  który zachęcał do posługiwania się światłami odblaskowymi i miał niełatwe zadanie ochronienia ludzi przed zamiarem dokonania przez złego człowieka zamachu terrorystycznego.

Przedstawienie bardzo podobało się podopiecznym Domu, którzy nagrodzili je gromkimi oklaskami. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom sztuki aktorskiej. Wiele słów uznania warto skierować nauczycielom, którzy przygotowali spotkanie, to jest Panu Józefowi Kasprzykowi i Pani Anecie Polit.

Dziękujemy za kolędę
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.